บาคาร่าออนไลน์ ญี่ปุ่น ขยายมาตรการ ระงับคนไทย และอีก 87 ประเทศ ห้ามเข้าญี่ปุ่น

บาคาร่าออนไลน์ ญี่ปุ่น ขยายมาตรการ ระงับคนไทย และอีก 87 ประเทศ ห้ามเข้าญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เพจ สถานเอกอัครราชทูต ณ บาคาร่าออนไลน์ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 在東京タイ王国大使館 ได้เผยแพร่เอกสารประกาศจากประเทศญี่ปุ่น เรื่อง “ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่องญี่ปุ่นขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563”

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น 

ได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการการเข้าเมืองของชาวต่างชาติเพิ่มเติมจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยสำหรับประเทศไทยมีรายละเอียด ดังนี้

1. มาตรการปฏิเสธการเข้าเมือง

1.1.ปฏิเสธการเข้าเมืองของผู้ที่เคยเดินทางไปประเทศและพื้นที่ต่างๆ รวม 87 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยในช่วง 14 วันก่อนหน้าวันที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 87 ประเทศนี้เพื่อมาเปลี่ยนเครื่อง (transit) หรือเครื่องบินมาจอดเติมน้ำมันที่ญี่ปุ่น ในหลักการแล้วก็จะถูกปฏิเสธการเข้าเมืองเช่นกัน

1.2.ชาวต่างชาติที่มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร (Permanent Resident) คู่สมรสหรือบุตรของชาวญี่ปุ่น คู่สมรสหรือบุตรของชาวต่างชาติที่มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรหรือผู้มีถิ่นพำนักระยะยาว (Long Term Resident) จะได้รับการยกเว้น คือสามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นจากประเทศและพื้นที่ต่างๆ 87 ประเทศได้ รวมทั้งประเทศไทย โดยจะต้องมี Re-Entry Permission (การได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในญี่ปุ่นได้อีก) ซึ่งทางการญี่ปุ่นออกให้ก่อนวันที่ 2 เมษายน 2563  ส่วนผู้ที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 3-28 เมษายน 2563 แม้จะมี Re-entry Permission แต่หากเดินทางมาจากประเทศที่ระบุไว้ (รวมทั้งประเทศไทย) โดยหลักการแล้วก็จะถูกปฏิเสธการเข้าเมือง

2. มาตรการกักตัว ในขณะนี้ทุกคนที่เดินทางมาจาก 87 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยจะต้องถูกตรวจหาเชื้อโควิด-19 (PCR Test) รวมทั้งต้องกักตัวในสถานที่ที่ทางการญี่ปุ่นกำหนดเป็นเวลา 14 วันและไม่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 (และอาจมีการขยายเวลา)

3. มาตรการด้านวีซ่า

3.1.ยกเลิกวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของญี่ปุ่นในต่างประเทศ ได้ออกให้แก่ชาวต่างชาติในประเทศนั้นๆ ทั้งวีซ่าประเภทเดินทางเข้าครั้งเดียวและหลายครั้ง (single and multiple visa) ในกรณีของคนไทย ข้อนี้หมายถึงการยกเลิกวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของญี่ปุ่นในประเทศไทย ได้เคยออกให้ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2563

3.2.ระงับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่น 15 วันสำหรับคนไทยเป็นการชั่วคราว (ข้อนี้จะส่งผลให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ไม่สามารถเข้าญี่ปุ่นได้ 15 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า) มาตรการนี้จะใช้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม (และอาจมีการขยายเวลา)

3.3.ระงับสิทธิการเข้าเมืองสำหรับผู้ถือ APEC Business Travel Card เป็นการชั่วคราว

4. ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ มาตรการข้างต้นมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และอาจมีการขยายเวลา

อย่าไปเก้อ! กรมการขนส่งฯ เลื่อนต่อใบขับขี่ – ใครสิ้นอายุตั้งแต่ 2 ม.ค. ยังใช้ได้

กรมการขนส่งฯ เลื่อนต่อใบขับขี่ – ใครสิ้นอายุตั้งแต่ 2 ม.ค. ยังใช้ได้

ประเด็นสำคัญ กรมการขนส่งทางบก เลื่อนการให้บริการด้านใบขับขี่ทั้งหมด (รวมถึงการต่ออายุใบขับขี่ และทำใบขับขี่)

สำหรับคนที่ใบขับขี่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 2 มกราคมเป็นต้นไป ยังสามารถใช้ได้จนกว่าจะมีการยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

ทางหน่วยงานประสานกับประกันภัยให้ความคุ้มครองตามปกติ

กรมการขนส่งทางบก ประกาศ “เลื่อนการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ” ออกไปแบบไม่มีกำหนด หลังเจอสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ข่าวดีคือผู้ใช้ท้องถนนที่ใบขับขี่หมดอายุตั้งแต่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ยังใช้ได้จนกว่าหมด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

“กรมการขนส่งทางบก ห่วงใยถึงความปลอดภัย ตระหนักถึงสถานการณ์และป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ประกอบกับการติดตามประเมินสถานการณ์จากสำนักงานขนส่งทุกจังหวัด หลังจากที่ได้มีการประกาศผ่อนคลายการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถบางกระบวนงานก่อนหน้านี้ โดยพบว่าการเตรียมการในหลายพื้นที่ยังพบโอกาสเสี่ยงต่อการติดต่อสัมผัส”

“ประกอบกับบางจังหวัดยังไม่อนุญาตให้ผ่อนคลายมาตรการด้านใบอนุญาตขับรถ จึงเกรงว่าประชาชนบางส่วนจะเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปดำเนินการใบอนุญาตขับรถในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง…จึงมีความจำเป็นต้อง “เลื่อนการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ ออกไปจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น” เพื่อให้การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน…” กรมการขนส่ง เผย บาคาร่าออนไลน์